Изборник Затворити

Центар за социјални рад Крушевац

Центар за социјални рад у Крушевцу основан је решењем СО Крушевац бр. 2721 од 24. фебруара 1964. године, а отпочео је рад 1. априла исте године.  Канцеларија се налазила  у згради бившег Градског поглаварства. Касније је пресељена у  зграду приватног власништва у улици Милоја Закића бр. 46. где се и данас налази.

Централна зграда је површине 800 м2 и други  пословни објекат величине 160 м2. који се налази у Чупићевој улици бр.15.

Делатност   Центра за социјални рад се остварује кроз примену  закона, подзаконских аката, реализацијом програмских документа којима се дефинишу функције и поверавају задаци.

По Закону о социјалној заштити, делатност Центара се дефинише у домену остваривања права и  коришћења услуга социјалне заштите  које обезбеђује Република Србија и јединица локалне самоуправе.  Центар  као установа која обавља послове остваривања права од општег интереса, делује на основу бројних закона од којих су кључни: Закон о социјалној заштити  Породични закон, Закон о прекршајима, у делу који се односи на прекршајни поступак према малолетницима, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, низ подзаконских аката, Одлука о правима и услугама у социјалној заштити  града Крушевца.

http://www.csrkrusevac.rs/

preview