Изборник Затворити
s1
Ове странице су виртуелни део
завичајног одељења
Народне библиотеке Крушевац
s2
Страница КРУШЕВЉАНИ
омогућује претрагу грађе
на различите начине
s3
Страница КРУШЕВЉАНИ прикупља
књижевну и некњижевну грађу
о Крушевцу и Крушевљанима
s4
Страница КРУШЕВЉАНИ и
Народна библиотека Крушевац
зову на дружење и учење
previous arrow
next arrow
Завичајно одељење Народне библиотеке Крушевац основано је 1973. године са циљем да прикупља сву грађу (књижну и некњижну) која говори о крушевачком крају, дела аутора рођених на овом подручју (без обзира где су објављена) и све публикације које су издате у Крушевцу и околини.
Данас фонд Завичајног одељења чини око 8000 књига, 103 наслова новина, 57 наслова часописа и мноштво службених документационих материјала, каталога, туристичких водича, фотографија, разгледница, плаката, позивница, рукописне и звучне грађе, прес клипинг и др.
Као водич кроз фонд Одељења служе бројни каталози: ауторски, стручни, предметни, каталог на наслов, те каталози дезидерата, микрофилмова и микрофиша, хронолошки, каталог псеудонима и каталог рукописа…
Књижни фонд је сређен по принципу numerus currens, а користи се само у просторијама Библиотеке и у читаоници самог одељења која располаже са 10 читалачких места.
Године 2003. на одељењу је покренут пројекат дигитализације некњижне завичајне грађе, пионирски подухват у том домену у унутрашњости Србије. Дигитализована збирка разгледница, анзист карти, каталога и плаката најпосећенија је страница овог сајта.
Ове 2020. године Народна библиотека Крушевац је покренула још један нови и важан пројекат везан за Завичајно одељење. Његови резултати су пред Вама – на овим страницама.
Из врло богатог завичајног фонда на овим страницама се формира електронска база података чија су тема познате Крушевљанке и Крушевљани. Циљ је да база временом расте и постане значајна референца у библиотечким, али и другим истраживањима која се односе на Крушевац и његове становнике.
Савремене Интернет технологије су постале наше део свакодневице. Тако и ова електронска база омогућава корисницима претрагу на више начина и по више критеријумима, чинећи је изузетно флексибилном и погодном за брзе резултате.
Очекујемо и надамо се да ће ове странице, као и информације које се могу наћи на њима, постати место на коме ће многе значајне информације допрети до заинтересованих корисника.
Такође, оне ће бити и својеврстан подсетник на све оне који су оставили значајан траг у историји Крушевца и околине.
Њих не смемо и нећемо заборавити.
preview