Izbornik Zatvoriti
s1
Ove stranice su virtuelni deo
zavičajnog odeljenja
Narodne biblioteke Kruševac
s2
Stranica KRUŠEVLJANI
omogućuje pretragu građe
na različite načine
s3
Stranica KRUŠEVLJANI prikuplja
književnu i neknjiževnu građu
o Kruševcu i Kruševljanima
s4
Stranica KRUŠEVLJANI i
Narodna biblioteka Kruševac
zovu na druženje i učenje
previous arrow
next arrow
Zavičajno odeljenje Narodne biblioteke Kruševac osnovano je 1973. godine sa ciljem da prikuplja svu građu (knjižnu i neknjižnu) koja govori o kruševačkom kraju, dela autora rođenih na ovom području (bez obzira gde su objavljena) i sve publikacije koje su izdate u Kruševcu i okolini.
Danas fond Zavičajnog odeljenja čini oko 8000 knjiga, 103 naslova novina, 57 naslova časopisa i mnoštvo službenih dokumentacionih materijala, kataloga, turističkih vodiča, fotografija, razglednica, plakata, pozivnica, rukopisne i zvučne građe, pres kliping i dr.
Kao vodič kroz fond Odeljenja služe brojni katalozi: autorski, stručni, predmetni, katalog na naslov, te katalozi deziderata, mikrofilmova i mikrofiša, hronološki, katalog pseudonima i katalog rukopisa…
Knjižni fond je sređen po principu numerus currens, a koristi se samo u prostorijama Biblioteke i u čitaonici samog odeljenja koja raspolaže sa 10 čitalačkih mesta.
Godine 2003. na odeljenju je pokrenut projekat digitalizacije neknjižne zavičajne građe, pionirski poduhvat u tom domenu u unutrašnjosti Srbije. Digitalizovana zbirka razglednica, anzist karti, kataloga i plakata najposećenija je stranica ovog sajta.
Ove 2020. godine Narodna biblioteka Kruševac je pokrenula još jedan novi i važan projekat vezan za Zavičajno odeljenje. Njegovi rezultati su pred Vama – na ovim stranicama.
Iz vrlo bogatog zavičajnog fonda na ovim stranicama se formira elektronska baza podataka čija su tema poznate Kruševljanke i Kruševljani. Cilj je da baza vremenom raste i postane značajna referenca u bibliotečkim, ali i drugim istraživanjima koja se odnose na Kruševac i njegove stanovnike.
Savremene Internet tehnologije su postale naše deo svakodnevice. Tako i ova elektronska baza omogućava korisnicima pretragu na više načina i po više kriterijumima, čineći je izuzetno fleksibilnom i pogodnom za brze rezultate.
Očekujemo i nadamo se da će ove stranice, kao i informacije koje se mogu naći na njima, postati mesto na kome će mnoge značajne informacije dopreti do zainteresovanih korisnika.
Takođe, one će biti i svojevrstan podsetnik na sve one koji su ostavili značajan trag u istoriji Kruševca i okoline.
Njih ne smemo i nećemo zaboraviti.
preview