Изборник Затворити

Историјски архив Крушевац

Историјски архив Крушевац је установа у култури, основана 1948. године као Архивско средиште. Својом делатношћу надзора, прикупљања и чувања документације покрива територију целог Расинског округа – Град Крушевац и општине Александровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац.

Бројне награде и плакете за досадашњи рад на чувању документације као и публикацијама објављеним на основу фондова који се чувају. Најзначајнија награда је Златна архива, додељена за најбољи архив у Србији из фонда Арнаутовић, децембра 2018. год.

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Istorijski-Arhiv-Kru%C5%A1evac-894635073919802/

preview