Изборник Затворити

Народна библиотека

Народна библиотека Крушевац

ИСТОРИЈАТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КРУШЕВАЦ Читалиште Претеча данашње библиотеке је Читалиште, основано 1857. године. Из сачуване преписке између „Високославног попечитељства“ и Начелништва окружја Крушевачког види се…

preview